Creatief denken design potlood schaar pen

Nog eens weer over ontwerp

 

We hebben het er al eerder over gehad, de notie dat ontwerpen een verschijningsvorm is van 'creatief doen’, of wellicht beter nog: een voertuig: ontwerpen beperkt zich niet tot creatief ideeën genereren maar geeft ze een eerste vorm, boetseert ze, brengt ze al in de reële wereld. Als je er zo tegenaan kijkt is ontwerpen dan een voertuig voor creatief denken, een instrument om creativiteit te beoefenen.

 

Met name in het kader van business innovatie lijkt deze conclusie op z’n plaats, omdat daar nu eenmaal vaak al een verband bestaat met productie: in allerlei industriele omgevingen bestaan er uit-ontwikkelde ‘straten’ tussen ontwerp en productie die vaak over periodes van tientallen jaren zijn gebruikt en geperfectioneerd. Als het ontwerp wordt uitgevoerd in zo’n ontwerpomgeving dan zijn er tot op zekere hoogte reeds garanties tav het kunnen vermarkten van het eindproduct. Daarmee is het ontwerp dé plek binnen een bedrijf waar gericht op innoveren kan worden gestuurd.

 

Waarom daar nog eens op gewezen? Wel, het lijkt erop dat dat een trend is voor 2017, een nog verder toenemende belangstelling voor design.

In 2016 was er veel aandacht voor gamechangers, explosief groeiende bedrijven die op een radikale en soms agressieve manier een totaal nieuwe markt scheppen met een creatief businessmodel. Fascinerend natuurlijk, maar hoeveel van ons kunnen en willen zo hard en zo diep gaan? Global uitrollen van een radikaal nieuw businessmodel? En hoeveel van die cowboys zijn eigenlijk succesvol, en lopen inderdaad uiteindelijk de 100 meter onder de 10 seconden?!

 

Misschien beter terug naar onze eigen tekentafels, en met creatief denken en vooral met creatief ontwerp nieuwe waarde creëren die we ook nog in onze eigen markten kunnen zetten. Dat lijkt het devies voor 2017. 

 

Op zoek naar een voorgaande column? Klik hier.