Creatief Denken online


<< Terug

Ontstaan van het woord creotoop

Nederland is sinds kort een nieuw woord rijker: Creotopen. Een woord met een korte ontstaansgeschiedenis, maar zonder een creatieve geest had het niet bestaan. Want hoe verzin je een nieuw woord? Het kan door (delen van) bestaande woorden samen te voegen, leentjebuur te spelen bij andere talen, maar ook door slim gebruik te maken van termen uit andere vakgebieden. En zo is creotopen ontstaan. Want we zochten een woord voor een verzameling creatief denkers, een biotoop van creatieve geesten, zogezegd.

Welkom in onze creotoop.


Written by Johan - 24-06-2013 23:09

Tags: creatief denken, blog, innovatie