Creatief Denken online

Klachtenprocedure

Beste klant,

Als je niet tevreden bent over een product of dienst van Creatief Denken online, deel dat dan met ons zodat we gezamelijk tot een oplossing kunnen komen. Daarbij gelden de volgende spelregels:

  1. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moet je binnen veertien dagen melden bij Creatief Denken online, gerekend vanaf het moment waarop de gebreken redelijkerwijs geconstateerd kunnen zijn.
  2. Bij Creatief Denken online ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan krijg je van ons binnen veertien dagen een bericht van ontvangst én een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
  3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de Nederlandse wetgeving.